a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9

Tatuajes

Joan Sebastian

			
INTRO
  C				  D
  sol sol sol sol sol sol sol sol fa# sol la fa# sol la sol la
do mi mi mi mi mi mi mi mi

  C                D
  sol sol sol sol sol sol sol sol fa# sol la fa# sol la sol la
do mi mi mi mi mi mi mi mi

   C     G
do si sol mi sol sol
		 re

G		    Em    C
Hi-rien-do mi fe-li-ci-dad, mea le-jo
re si  si si re do si si  sol la sol
--->
  Am         D
a  pe-ti-ción de tuor gu-llo,
sol la la sol la sol la la

  G				 Em   C
mei ré, aun-quee res mi ne-ce-si-dad te de-jo
re si re si  si si re do si si sol la sol

   Am        D     G  G7
pe--roe so de que teol vi-de, no sé.
sol la la sol la sol la la la sol  C			 D
Ta-tua-jes de tus be-sos lle-vo
re mi mi mi mi mi mi mi re

	  G    G7
en to-do mi cuer-po, 
re re re do do  si

  C
ta-tua-dos so-breel tiem-po,
re mi mi mi mi  mi  mi 

  D			  G
el tiem-po en que te co-no-cí,
mi mi  re re re re re do si

  C5			  D
se mehi-zo vi--cio ver tus o--jos
mi sol mi sol mi sol mi mi re
		  ----->
	    G
res-pi-rar tua lien-to,
re re re do do  si

  C5			D	  G5
me voy pe-ro te lle-vo den-tro de mi.
mi sol mi sol mi sol si si la sol solPUENTE 2 VECES
  C				  D
  sol sol sol sol sol sol sol sol fa# sol la fa# sol la sol la
do mi mi mi mi mi mi mi mi

  C                D
  sol sol sol sol sol sol sol sol fa# sol la fa# sol la sol la
do mi mi mi mi mi mi mi mi

   C     G
do si sol mi sol sol
		 re G		    Em    C
A--ten-dien-do a tu ra-zón, me mar-cho
re si si  si re do si si  sol la sol
--->
  Am        D
víc-ti-ma deun al-to e--go,
sol la la sol la sol la la

  G				 Em   C
me voy, con o--troa mor el co-ra-zón me par-cho
re si re si si  si re do si si sol la sol

  Am         D     G  G7
se--gu-ro de que teol vi-de noes toy.
sol la la sol la sol la la la  sol
  C			 D
Ta-tua-jes de tus be-sos lle-vo
re mi mi mi mi mi mi mi re

	  G    G7
en to-do mi cuer-po, 
re re re do do  si

  C
ta-tua-dos so-breel tiem-po,
re mi mi mi mi  mi  mi 

  D			  G
el tiem-po en que te co-no-cí,
mi mi  re re re re re do si

  C5			  D
se mehi-zo vi--cio ver tus o--jos
mi sol mi sol mi sol mi mi re
		  ----->
	    G
res-pi-rar tua lien-to,
re re re do do  si

  C5			D	  G5
me voy pe-ro te lle-vo den-tro de mi,
mi sol mi sol mi sol si si la sol sol

  C5			D	  G5
me voy pe-ro te lle-vo den-tro de mi.
mi sol mi sol mi sol si si la sol solFINAL
  C				  D
  sol sol sol sol sol sol sol sol fa# sol la fa# sol la sol la
do mi mi mi mi mi mi mi mi

  C                D
  sol sol sol sol sol sol sol sol fa# sol la fa# sol la sol la
do mi mi mi mi mi mi mi mi

   C     G
do si sol mi sol sol
		 reFuente: Tus acordes